Hlutverk og stefna

Bókasafn Kópavogs er vettvangur bæjarbúa til að hittast, verja tíma með vinum og fjölskyldu og nýta sér fjölbreyttan safnkost.

Hlutverk

Meginhlutverk safnsins er fyrst og fremst að bjóða Kópavogsbúum og öðrum aðgengi að þekkingu og stuðla að fjölbreyttri, öflugri og skipulagðri menningarstarfsemi– og fræðslu fyrir samfélagið í heild.

Leiðarljós

Bókasafn Kópavogs hefur það að leiðarljósi að vera í fararbroddi almenningsbókasafna í landinu hvað varðar þjónustu, safnkost og búnað.

Framtíðarsýn

Bókasafn Kópavogs sem hluti af Menningarhúsunum í Kópavogi mun festa sig enn frekar í sessi sem hjarta menningarstarfs í Kópavogi með jákvæða ímynd í samfélaginu og trausta stöðu.

Einnig er mikilvægt að safnið nái að þjónusta alla íbúa bæjarfélagsins með markvissari hætti en nú er gert með útibúi í efri byggðum.

Stefna

Bókasafn Kópavogs stefnir að því að:

Safnið þjóni öllum bæjarbúum með jöfnum aðgangi allra hópa samfélagsins að safninu með hentugri staðsetningu og safnkosti sem endurspeglar eftirspurn og standi vörð um þá fjölbreyttu og persónulegu þjónustu sem safnið býður.

Starfsemi safnsins sé í samræmi við nýjustu tækni, búnað og miðlun hverju sinni.

Safnið hafi á að skipa fjölhæfum og metnaðarfullum starfsmönnum með breiða þekkingu.

Safnið styrki enn frekar jákvæða ímynd sína í samfélaginu með öflugri menningarfræðslu og kynningu og styrki á sama tíma tengsl, samspil og samvinnu Menningarhúsanna í Kópavogi.

Markmið

Að vera bæjarbúum „heimili að heiman“ í daglega lífinu.

Leiðir:

Bjóða fjölbreytta og góða þjónustu sem nær til allra hópa samfélagsins óháð staðsetningu.

Aðgengi að fjölbreyttum og lifandi safnskosti og hlýlegu umhverfi.

Bjóða fjölbreytta viðburði, námskeið og klúbba sem höfða til allra aldurshópa og allra hópa samfélagsins.

Nýta og styrkja samstarf og nálægð við hin Menningarhúsin í Kópavogi í þágu gesta safnsins.

Að vera í fararbroddi almenningsbókasafna í landinu.

Leiðir:

Bjóða starfsmönnum sí- og endurmenntun og gott vinnuumhverfi til að auka færni, þekkingu og ánægju í starfi.

Innleiða nýjustu tækni, búnað og miðlun í starfsemi safnsins hverju sinni.

Styrkja samstarf við önnur söfn innanlands og erlendis.

Fylgjast með nýjungum og nýsköpun í hlutverki bókasafna bæði innanlands og á alþjóðavísu.