Laust er starf verkefnastjóra fræðslu

Bókasafn Kópavogs óskar eftir öflugum og hugmyndaríkum einstaklingi í starf verkefnastjóra fræðslu, viðburða og miðlunar. Um er að ræða 100% stöðu og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í september. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Bókasafns Kópavogs.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Verkefnastjóri sér um skipulag og hefur yfirumsjón með fræðslu fyrir börn og ungmenni og móttöku skólahópa á safnið. Hann vinnur að skipulagi viðburða, fjölmenningarverkefnum og kynningarmálum safnsins. Hann situr í viðburða- og kynningarteymi safnsins, auk þess að taka þátt í annarri teymisvinnu innan safns sem utan. Verkefnastjóri vinnur náið með verkefnastjórum fræðslu-, viðburða- og kynningarmála hjá Menningarhúsum Kópavogs, situr í viðburðateymi Menningarhúsanna og tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna. Hann sinnir einnig öðrum verkefnum sem tengjast grunnstarfsemi og rekstri safnsins í samstarfi við aðra starfsmenn, s.s  upplýsingamiðlun og þjónustu gagnvart gestum.
Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af því að vinna með börnum og ungmennum.
Reynsla af verkefnastjórnun.
Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
Reynsla af vinnu á bókasafni og/eða menningarmálum kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti skilyrði, færni í einu norðurlandamáli og öðru tungumáli s.s. frönsku, spænsku eða arabísku kostur.
Hugmyndaauðgi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Færni til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum og mjög góðir skipulagshæfileikar.
Hæfileiki til að tileinka sér nýja þekkingu.
Metnaður til árangurs og fagmennska í vinnubrögðum.
Jákvæðni í starfi og sveigjanleiki.

Bókasafn Kópavogs var stofnað 15. mars 1953 og er rekið af Kópavogsbæ samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn nr. 150/2012. Meginhlutverk safnsins er fyrst og fremst að bjóða Kópavogsbúum og öðrum aðgengi að þekkingu og stuðla að fjölbreyttri, öflugri og skipulagðri menningarstarfsemi– og fræðslu fyrir samfélagið í heild. Bókasafn Kópavogs hefur það að leiðarljósi að vera í fararbroddi almenningsbókasafna í landinu hvað varðar þjónustu, safnkost og búnað og á safninu starfar samheldinn og öflugur starfsmannahópur sem vinnur að því markmiði.
Bókasafn Kópavogs er hluti af Menningarhúsum Kópavogsbæjar (sjá nánar á menningarhusin.kopavogur.is). Húsin sameinast um ýmiskonar dagskrá s.s. Fjölskyldustundir á laugardögum, Menningu á miðvikudögum, dagskrá fyrir skólahópa og sumarnámskeið fyrir börn. Húsin starfa því bæði sem sjálfstæðar ólíkar stofnanir en einnig sem heild í því skyni að efla samfélagið.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lísa Z. Valdimarsdóttir, forstöðumaður Bókasafns Kópavogs.
Hægt er að sækja um starfið hér.

Deildu þessari grein

TENGDIR
VIÐBURÐIR

03
jún
05
jún
17
jún
07
jún
14
jún
14
jún
17
jún
13:30

17. júní

21
jún
28
jún
05
júl
12
júl
19
júl
26
júl

Sjá meira

NÝJUSTU FRÉTTIR

Aðalsafn

mán-fös
8-18
lau
11-17
sun
Lokað

Lindasafn

mán-fös
13-18
lau-sun
Lokað

Aðalsafn

mán-fös
8-18
lau
11-17
sun
Lokað

Lindasafn

mán-fös
13-18
lau-sun
Lokað
Consent Management Platform by Real Cookie Banner